Tên công trình: Khu nhà ở Chung cư sử dụng hỗn hợp (Thủ Thiêm Lake view 01) tại lô đất 3.1
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
Vị trí xây dựng: Tại lô 3.1 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố HCM.
Địa chỉ công trình: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2, tp.HCM
Năm khởi công: Tháng 5 năm 2017.
Năm đưa vào sử dụng: Quý 2 năm 2018.Ngày tháng

27/08/2018

Khách hàng

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

Danh mục

CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH