Quy mô:

 
– Tổng diện tích đất quy hoạch: 77.527,90 m2
  1. Diện tích đất trong nhóm ở: 59.484,63 m2
    + Diện tích đất ở thấp tầng (nhà liên kế): 12.551,32 m2
    + Diện tích đất ở cao tầng + thương mại:  12.214,55 m2
    + Diện tích đất cây xanh, sân bãi, giao thông: 27.386,36 m2
    + Diện tích đất công trình công cộng: 7.332,40 m2
  2. Diện tích đất ngoài nhóm ở: 18.043,27 m2
   
– Tổng diện tích sàn xây dựng (phần căn hộ cao tầng): 201.987,84 m2
   + Diện tích sàn xây dựng căn hộ: 169.548,00 m2
   + Diện tích sàn xây dựng phần thương mại tập trung: 1.929,20 m2
   + Diện tích bãi đậu xe tầng 1,2 (tính luôn hầm): 26.000,60 m2
   + Diện tích tầng kỹ thuật, sinh hoạt cộng đồng, bar, gym,…: 4.510,04 m2
– Diện tích xây dựng nhà liền kề: 10.041,06 m2
– Tổng diện tích xây dựng nhà liền kề: 40.164,22 m2
– Tổng số căn hộ: 2.235 căn
– Tổng số căn nhà liền kề: 134 căn
– Tổng mức đầu tư: 2.615 tỷ đồng

Tiến độ dự án:
– Dự án đã thực hiện đền bù 100% diện tích.
– Theo quyết định số 9859/QĐ-UBND, ngày 28/11/2014 và quyết định số 6266/QĐ- UBND, ngày 14/11/2017 của UBND Quận 8 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư NBB Garden III tại Phường 16, Quận 8. Hiện nay đang tiến hành lập hồ sơ TKCS và DAĐT, song song đó triển khai thi công san nền.